Εστιατόριο Θεσσαλονίκης Οψοποιών Μαγγανείαι

www.maganie.gr

Μεσογειακή   Ελληνική   Κουζίνα

 

Κρατήσεις -Reservations

Τηλ: 2310 889 699